Regeneracja baterii trakcyjnych


 

Ważnym obszarem naszych usług jest regeneracja baterii.

Proces regeneracji baterii trakcyjnych polega na dokładnym sprawdzeniu stanu baterii, odsiarczaniu, usunięciu wszelkiego typu usterek, wymianie wyeksploatowanych ogniw na nowe oraz na odzyskaniu utraconych na skutek eksploatacji amperogodzin. W trakcie regeneracji zazwyczaj sprawdzane są wszystkie łączniki, przewody, korki, śruby i  wężyki. Wszystkie te części w przypadku konieczności są wymieniane.

 

Dzięki dobrze przeprowadzonej regeneracji bateria umożliwia dalszą skuteczną pracę wózków widłowych, zwyżek i innych maszyn przez długi, długi czas. Zapraszamy do współpracy!